Pokud máte ve svém okolí někoho, jehož činnost je spojena s Ústeckým krajem, kraj reprezentuje či přispívá k jeho věhlasu a cenu by si zasloužil, zašlete nominaci. Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje.

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2022 na adresu: Odbor informatiky a organizačních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Starý objekt s č. p. 122 v Brtníkách byl zbourán a na jeho místě vyrostl zcela nový objekt, který splňuje moderní trendy v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Ústecký kraj finančně podpoří sociální služby

Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného. Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu by mělo být odůvodnění, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh (životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled). Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

Návrh vizualizace budoucího centra
Ústecký kraj chystá unikátní proměnu brownfieldu, Transformační centrum

Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře souhlas a čestné prohlášení nominovaného a souhlas se zpracováním osobních dat navrhovatele.

Příslušné formuláře najdete na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu