V archivech leží značné množství materiálů, vztahujících se k letecké válce nad Ústeckem. Velmi ilustrující jsou například hlášení o nálezech prázdných přídavných palivových nádrží. Lhostejno, zda německých, nebo spojeneckých letounů.

Palivové nádrže

Podrobný popis takového nálezu existuje ze dne 16. října 1944. Tehdy se na „sudetském" nebi odehrála velká letecká bitva. Nad Ústeckem přelétávalo velké množství letadel.

„Kolem 11.30 hodin přelétla jedna skupina stíhačů luftwaffe labské údolí a odhodila zde sedm palivových nádrží," píše o tom ústecký historik Martin Veselý ve Vojenských dějinách Ústecka.

Ihned po jejich odhozu začalo na levém břehu Labe pátrání. Tři našli pátrači u Dubic. U Moravan, Podlešína a Habrovan našli po jedné, místa nálezu posledních dvou četnictvo z vaňovské stanice neupřesnilo.

Z hlášení četnictva vyplývá, že jedna z nádrží dopadla nedaleko jakéhosi Hikische, který ji ohlásil starostovi Podlešína, Hermannu Benischovi. Společně s ním a se synem starosty dorazili ke dvoumetrové nádrži o průměru půl metru, naložili ji a odvezli.

Některá hlášení vypovídají o paranoii té doby, jakkoli by dnes mohla vyvolat úsměv na tváři, například o nálezu dvou jehlic malým chlapcem. Ty prý nepřítel vyhodil, aby je sežral dobytek na louce a uhynul. Případně nález krabičky cigaret, o nichž úřady předpokládaly, že jsou otrávené.

Nebezpečný pokus

Mnohem tragičtější je ovšem nález dvou zápalných pum. Objevil je na svém poli rolník Emil Kühnel. Ihned je šel ohlásit četníkům, jenže okolo šli tři chlapci od deseti do čtrnácti let. Sebrali je a odešli s nimi.

Potom s nimi začali experimentovat.

„Hodili je do ohně, kde pumy explodovaly a všechny tři mládence zranili," píše o tom opět historik Veselý.

„Zranění byli dopraveni k prvnímu domu ve vsi, kde je ošetřil doktor Sasyn z Petrovic a dva z nich nechal převézt do nemocnice."

Chlapci měli štěstí, mohli dopadnout jako jejich spoluobčané v Drážďanech, kterým byly obě pumy určeny. Mohli zemřít ve fosforových plamenech.

Příště: Letci, letadla, pády a nouzová přistání