„Stromy v jednostranném stromořadí podél Klíšské ulice, vysázené ve zhruba dva metry širokém pásu mezi vozovkou a chodníkem, mají výrazně zhoršenou vitalitu. Pokácené stromy nahradí 21 nových javorů," popsala ústecká mluvčí Romana Macová.

Zvolený javor klen je podle magistrátních odborníků nenáročný na teplo, světlo a nevadí mu tolik zasolení, navíc se mu v tomto prostoru prý daří. Koruna vybraného kultivaru je rozložitá a zároveň prý není velmi vzrůstný.

SKEPSE DENDROLOGŮ 

S tím ale někteří dendrologové nesouhlasí. Například Marek Hanuš z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Vůči javoru klen je skeptický.

„Klen je naopak velice vzrůstný, narůstá až do 40 metrů výšky a kmen má o metr tlustší než třeba javor mleč. Ten by se sem hodil spíš. Vyroste kolem 20 metrů," kritizoval Hanuš.

Dendroložka magistrátu Jitka Nováková k tomu dodala, že javor klen dorůstá ve městě spíš 20 metrů. „Pro výběr vhodných stromů je nutné důkladně znát okolí. Proto jsme nevybrali javor mleč, v této lokalitě silně trpí na mrazové trhliny. Klen tu naopak prosperuje, proto jsme ho vybrali," bránila se dendroložka Nováková s tím, že s babykou počítají jinam a olše by byla riskantní, jelikož nevědí, jak by tu dobře rostla. Japonské javory nepovažuje za vhodné do stromořadí.

Hřbitov v Krásném Březně.
FOTO: Napíchnuté hlavy na kůly, ukradené zuby. Hřbitovy v Ústí to nemají lehké