Publikace popisuje, jak se podnik staral o své zaměstnance. Závodní jídelnu měli zaměstnanci k dispozici už v roce 1894 a postupně také knihovnu, mateřskou školku, lékaře i služební byty. A od roku 1931 dokonce i kryté lázně s pětadvacetimetrovým bazénem.

Kniha je pestrou sbírkou materiálů různých autorů a rozebírají rodinu Schichtů ze všech stran.

„Je to první dílo, které se v tomto rozsahu rodině Schichtů věnuje. Máme vůči nim obrovský dluh, zasloužili by si svou vlastní monografii, jako mají jiní velcí průmyslníci, třeba Škoda, či Baťa, ale to bude práce na celé roky,“ uvedl historik Martin Krsek, který do publikace přispěl jednou ze svých odborných statí. 

Této společnosti se bude věnovat i připravovaná výstava Collegie Bohemica Naši Němci.