Seznam pozvaných byl opravdu dlouhý. Zároveň byla pokřtěna kniha nazvaná příznačně - Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu. Představen byl kolektiv odborníků, který knihu připravoval. Marcela Smolíková z Místní veřejné knihovny Málkov u Chomutova převzala ocenění za dlouhodobou a obětavou činnost v knihovně. Tato dáma převzala vedení malé knihovny v roce 1969, vede ji tedy padesát let.

Po krátké kulturní vložce usedly do křesel tři nejlepší knihovnice vybrané odbornou komisí. Diplom a věcné ceny za první místo převzala knihovnice z Hrobců u Roudnice nad Labem Věra Jaborová. Druhá byla Vlasta Součková z Městské knihovny Trmice, bronzovou pozici sportovní terminologií řečeno, vybojovala Alena Veselá z Místní knihovny Měrunice u Teplic.  

Krajská komise ve složení Zdenka Andree, Radka Havlíčková, Eva Krejčí, Martin Havlíček a Karin Strnadová navštívila všechny nominované knihovny, hodnotila knihovníky podle předem stanovených podmínek, podpůrných kritérií bylo opravdu dost. Zásadní byla aktivita a prezentace knihovny nejen na veřejnosti, ale i na webu a facebooku, zapojení knihovníka do celostátních projektů, realizace programů spojených s rozvojem či podporou čtenářství napříč všemi věkovými kategoriemi atd. Přihlédli k různým statistikám, komise měla opravdu dost práce.

"V knihovně jsem začínala se svým otcem, když mi bylo patnáct let, od osmnácti ji vedu sama. Letos to bylo třiačtyřicet let. Jsem učitelka a práci s knihou jsem brala vždy jako poslání. Naše knihovna není velká, v obci Hrobce žije 436 občanů, ale zápůjček je dost. Pravidelně pořádáme soutěž "Chceš být chytrákem", která navazuje na kvízy a vědomostní hry. Jednou měsíčně pořádáme veřejné čtení, zveme spisovatele dětských knih,  pátým rokem se zapojujeme do celorepublikové akce Noc s Andersenem. Těm nejmenším hraji papírové divadlo, předškoláci poznávají přírodu, seznamují se s kronikou. Prostě se snažím, aby do knihovny děti docházely rády. Dnes školáci nečtou Verneovky nebo Babičku, největší zájem je o Harryho Pottera. Dětská fantazie se má rozvíjet, kniha je moc dobrý pomocník," tvrdila vítězka.