Zatímco dospělí si cestu k oblíbenému čtení i v době koronavirových omezení najdou, využívají hojně rozvozy a výdejová okénka knihoven, k dětem se knížky dostávají mnohem hůře. Bibliotéky v Ústeckém kraji zaznamenaly během pandemie velký propad půjčování dětské literatury.

„Dětských knih se půjčuje mnohem méně než dříve. Bohužel, je to velký propad. Kvůli uzavření knihoven se sice teď všeho půjčuje méně, zhruba o 70 %, ale dospělí čtenáři si cestu ke knížkám najdou. Volají, objednávají si, přijdou. Třeba méně, ale najdou. U dětí je to ale jinak. U dětských knih jsme zaznamenali propad až o 90 %,“ vypočítala ředitelka lounské knihovny Dagmar Kučerová.

Její slova potvrzují také v Kadani. Také tam je poptávka po dětské literatuře minimální. „O dětské knihy zájem teď moc není, půjčují se velmi, velmi málo. Určitě tak o polovinu méně než normálně,“ potvrdila vedoucí kadaňské knihovny Veronika Červená.

Stejné poznatky mají knihovníci v dalších bibliotékách v regionu. „Také jsme propad půjčování dětské literatury zaznamenali,“ přidal se šéf knihovny v Děčíně Ladislav Zoubek.

Odborníci vidí dva důvody, proč je zájem tak nízký. Nekonají se školní akce, děti si také nemohou do knihoven samy zajít. „Myslíme si, že je to proto, že v současné době v podstatě neexistuje spolupráce se školami. Máme normálně hodně knihovnických aktivit pro děti a školy, chodí k nám pravidelně i školní družiny, při těchto akcích si děti knížky mohou půjčovat. A hodně půjčují. Tím, že teď tyto akce nejsou, dětské půjčování ustalo,“ vysvětlila Kučerová. „Dalším důvodem je to, že hodně dětí k nám chodí samostatně, většinou rovnou cestou ze školy. Tam ale nyní také nechodí, tak do knihovny nepřijdou. Vybírají si knížky mezi regály, mohou si je prolistovat, zaujmou je, hned si je půjčí, to nyní není,“ doplnila ředitelka Městské knihovny Louny.

Objednávky nelákají

Děti v současnosti nemají „cestu kolem“. Aktuálně si musí vybrat knihy předem na internetu, objednat si je a pak teprve pro ně dojít nebo si je nechat dovézt. Podle knihovníků ale tento systém děti neláká. Ty podle nich chodí do knihovny třeba společně, když jdou kolem, právě například cestou ze školy, a vybírají je „napřímo“.

Budou děti, kterých se pandemie dotýká, méně číst? Knihovníci mají obavy, že se současná situace může na dětech podepsat do budoucna. Méně čtení může mít vliv například při vzdělávání. Knihovny proto vyzývají rodiče, aby i přesto, že jsou sami kvůli koronavirové pandemii vyčerpaní, přetížení a nezbývá jim moc energie, aby na své děti nezapomínali. A zařídili pro své ratolesti například půjčení několika knížek v knihovně, nebo si udělali trochu času na společné čtení.

„Nechceme rodiče vychovávat, víme, že jsou tím vším už unavení. Musí se věnovat výuce, vlastní práci, mají toho hodně. Chceme je ale požádat, aby nezapomínali na čtení svých dětí, je to hodně důležité,“ vyzvala Dagmar Kučerová.

Bibliotéky vybízejí k půjčování rodiče i děti na sociálních sítích, v médiích i na dalších místech. Pro návrat do normálu vidí ale jen jeden recept. „Otevření. Věříme, že až budeme moci otevřít, že děti zase přijdou. Doufáme, že to bude co nejdříve,“ je optimistkou Veronika Červená z kadaňské knihovny. „Myslím si, že dokud neotevřeme, dokud k nám čtenáři nebudou moci chodit, tak se to u dětských čtenářů moc nezlepší. Až to skončí a otevřeme naše brány dokořán, věřím, že si k nám děti zase cestu najdou,“ dodala Kučerová.