Může se jednat o ty, kteří se podílejí na rozvoji našeho regionu, nebo přispívají k lepšímu životu či se jim podařil výjimečný počin. Hlavním kritériem pro nominaci je spjatost s Ústeckým krajem.

NOMINACE DO PĚTI KATEGORIÍ

Ceny hejtmana se předávají od roku 2011. Zájemci mohou navrhovat své tipy do pěti kategorií: regionálního rozvoje, kultury, sportu, vědy a výzkumu, sociální a zdravotní oblasti včetně záchrany lidského života.

„Je skvělé, že se nám podařilo udržet tuto každoroční tradici a vlastně tímto způsobem upozornit a poděkovat osobnostem, které spolupracují a podílejí se na rozvoji svého regionu a pomáhají, aby se tu lidem žilo lépe," uvedl k udílení cen hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Došlé návrhy poté posoudí Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Návrhy je možné písemně zasílat do 28. února 2017 na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Návrhy včetně povinných příloh je nutné poslat doporučeně. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba nebo skupina osob měla být vyznamenána.

Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh, tedy životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách nebo publikační přehled. Nezapomeňte připojit kontaktní údaje na navrhovanou osobu nebo skupinu osob.

Veškeré informace o podmínkách a pravidlech Ceny hejtmana jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci Aktuálně.