Lidé, kteří vlastní stará a nepotřebná kola a chtějí je věnovat, je mohou v tento den od 14.00 do 19.00 odvézt do školy. Ta je předá obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku.

Certifikát pro dárce

Jízdní kola mohou být i porouchaná nebo nefunkční. Společnost zajistí jejich opravu, převoz a předání potřebným lidem. Dárci obdrží informační materiály a certifikát o věnování kola.

Bližší informace o projektu jsou na www.kolaproafriku.cz.