Těsně před začátkem školního roku opět hrozí kolaps autobusové dopravy v Ústeckém kraji. Společnost TD Bus (bývalý BusLine), která krajskou dopravu zajišťuje zelenými autobusy na polovině území kraje, požaduje zaplatit čtyři miliony korun kvůli mimořádným nařízením vlády z minulých let.

Pokud kraj částku neuhradí, společnost mu podle slov ředitele Milana Tomse okamžitě vypoví smlouvu a nevypraví stovku autobusů. Tisíce dětí se nedostanou do školy, další lidé pak do práce či k lékaři. Kraj považuje stanovisko dopravce za vydírání. Obrátí se na policii.

„Vyzvali jsme Ústecký kraj k doplacení dlužné částky 3,93 milionů korun plynoucí ze smluv v oblastech Děčínsko, Litoměřicko, Lovosice–Louny, Podbořansko, Vejprtsko a Lounsko-západ, a to nejpozději do 30. srpna 2018,“ říká ředitel TD Bus Milan Toms s tím, že jde o náklady související s nařízením vlády, kterým se měnila výše minimální mzdy.

„Po marném uplynutí této lhůty budeme nuceni okamžitě odstoupit od smluv a ukončit poskytování dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Na základě nových skutečností plynoucích z analýz není možné, aby byl jakýkoliv subjekt udržován v plnění hrubě nevýhodné smlouvy, a to i přes to, že objednatelem je kraj,“ dodává Toms.

Jablkem sváru je údajně také dohoda z minulého týdne. Kraj se domluvil s TD Bus, že od něj převezme pod křídla nově vzniklé Dopravní společnosti Ústeckého autobusy a řidiče z oblasti Ústecka a Děčínska.

„Najednou se ovšem rozhodli, že autobusy nechtějí a nestihnou ani avizovaný termín převzetí ke konci srpna, chtějí ho posunout až od 15. září. Každý den krvácíme stále více, kraj dohody nedrží, takže trváme na srpnovém termínu,“ dodal Toms.

Kraj stanovisko TD Bus odmítá. „Nenecháme se vydírat a nebudeme společnosti platit více, než k čemu jsme se jako kraj zavázali v platných smlouvách. Ceny, které společnosti hradíme, ostatně nabídla sama společnost ve výběrových řízeních. Ústecký kraj se obrátí na policii, aby prošetřila, zda postup TD Bus nenaplňuje znaky trestného činu vydírání,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová. Dle platných smluv má TD Bus povinnost provozovat dopravu až do 30. června 2019.

„Na pondělním jednání mezi zástupci kraje a TD Bus byl dohodnutý určitý postup ve vztahu k oblastem Ústecka a Děčínska s tím, že ze strany TD Bus bylo přislíbeno projednání tohoto návrhu s jejím akcionářem. Místo toho ale byla dnes společností vydána tisková zpráva, která má jediný cíl, a to vynutit si akceptaci podmínek stanovených TD Bus pod pohrůžkou ohrožení dopravy v kraji,“ pokračuje Dosedělová.

Podle Tomse ale nejde o vyhrožování. „Prvním nařízením vlády bylo nařízení z roku 2016 o výši minimální zaručené mzdy řidičů, údržbářů a opravářů autobusů a dalších mzdových nároků zaměstnanců v dopravě. Od 1. ledna šlo o nařízení, kterým byla opět upravena výše minimální zaručené mzdy zaměstnanců v dopravě. To vše zapříčinilo značnou nerovnováhu ve vztahu mezi objednatelem, Ústeckým krajem a poskytovatelem, námi. Smlouva se stala hrubě nevýhodnou, mzdové náklady raketově vzrostly. Takový vývoj nemohl být ze strany uchazeče o zakázku předpokládán,“ vysvětluje Toms, který označuje chování zástupců Ústeckého kraje za skandální.

„Pod rouškou hroutící se dopravy, kterou zapříčiňují svou naprostou neochotou situaci řešit, zde staví novou krajskou společnost. Jednání s takovým partnerem k ničemu nevede. V ohrožení jsou nejen naši zaměstnanci, ale i běžní každodenní cestující. Je možné, že poprvé za svůj dopravácký život neodvezu prvňáčky do školy“, dodává Toms.

Podle kraje je ovšem aktuální stav společnosti TD Bus výsledkem jejího dlouhodobého špatného hospodaření.

„Zástupci společnosti si berou cestující jako rukojmí. Takové praktiky považujeme za skandální. Znovu musíme zopakovat, že do situace se dopravce dostal sám svým nesystémovým hospodařením. Ceny, které v roce 2014 nabídl a se kterými vyhrál výběrové řízení, byly čistě na jeho uvážení a výpočtech. Dnes se ukazuje, že zcela špatných,“ dodává Dosedělová.