Cesta k zámku byla osvětlena svíčkami, bylo připraveno pohoštění pro účastníky akce.

„Přijel nám zazpívat skvělý Pěvecký sbor z Tisé. Přinesl posluchačům několik hudebních bloků svátečně naladěných písní a samozřejmě v 18.00 hodin zazněly určené koledy už v podání všech přítomných. Atmosféra byla báječná. Sešlo se kolem 70 účastníků. Jsme potěšeni, že zámek Trmice a město Trmice se poprvé staly článkem v celorepublikovém řetězu. Samozřejmě nechyběla starostka města, která nad akcí převzala záštitu," uvedla vedoucí Městské knihovny v Trmicích Vlasta Součková.