Losování proběhne ve středu 20. dubna 2022 od 17 hodin v Informačním středisku města Ústí nad Labem. I přesto, že zájemce nebude přítomen, jeho vylosování bude platné a o přidělení nádoby bude informován dle dodaných údajů. Losováno bude pět náhradníků.

Nabídku nádob na bioodpad město zveřejnilo 17. ledna. Obdrželo 170 žádostí o kompostér a 50 o vermikompostér. Z dotace Ústeckého kraje ale město pořídilo jen 145 kompostérů a 20 vermikompostérů. V případě zájmu je stále možné, při splnění stanovených podmínek, také požádat o nádobu 240 l na bioodpad.