Ta zahrnovala informace z jednání valné hromady divadla včetně tabulek hospodaření.

DOBRÝ UMĚLEC, ŠPATNÝ MANAŽER

„Společnost generuje roční ztrátu zhruba 60 milionů korun, a je tak zcela závislá na dotacích města a kraje. Dle mého názoru je pan jednatel divadla Formáček dobrý umělec, nikoli však schopný manažer," uvedl Hausenblas, podle kterého kvůli Formáčkovi z divadla navíc odešla a ještě i odejde řada umělců.

Hausenblas by proto pozici jednatele zrušil a zavedl by pozici ředitele. „Dále je třeba zřídit správní radu, která bude mít lichý počet členů, aby nehrozilo riziko z nepřijetí rozhodnutí. Dnes totiž oba dva akcionáři mají právo veta, jelikož musí jednat ve shodě," sdělil Hausenblas.

Dvěma společníky divadla jsou město a Ústecký kraj. Každý z nich vlastní padesát procent. Z městské i krajské kasy do divadla ročně přitéká po 30 milionech korun, celkem 60 milionů.

Sám Formáček se k celé věci nevyjádřil. „Pan ředitel se omlouvá, domnívá se, že otázky jsou spíš pro společníky," uvedla mluvčí divadla Alena Vaicová.

Proti Hausenblasovi ostře vystoupili zástupci KSČM. „Mně připadá, Martine, že k našemu městu nepatříte. Věnujte se svým firmám, Skrytínu a nešlapejte po úrovni našeho divadla," reagovala radní Ústí Květoslava Čelišová. Servítky si nebral ani člen dozorčí rady divadla a krajský zastupitel Pavel Vodseďálek.

VŠECHNO VÍ, VŠECHNO ZNÁ

„Nikdy jsem pana Hausenblase v divadle neviděl. Je to takový všeuměl, všechno ví, všechno zná. To, co jsme udělali v Ústí ve spolupráci s krajem, to byla jediná cesta k záchraně divadla," uvedl Vodseďálek a Hausenblasovy návrhy označil za lidovou tvořivost.

„Říkáte, ať se starám o sebe, to si vyprošuji. Dělám tuhle práci ve svém volném čase a ve prospěch města dělám maximum. Město nemá v dané situaci dostatečný vliv na chod divadla a také kontrolu nad vloženými prostředky," dodal Hausenblas.

Jeho slova překvapivě potvrdil též náměstek primátorky Jiří Madar. „Trochu jsem se vystrašil, vidím totiž ty tabulky k divadlu poprvé. Na kraji to odbory kontrolují přísně, my na městě ne. Hledáme cesty, jak hospodaření kontrolovat, protože 30 milionů je dost peněz," uvedl Madar.

Naopak primátorka Nechybová je s organizačními a kontrolními mechanismy v divadle spokojená.

„Oba vlastníci ve svých zastupitelstvech podobu společnosti schválili. Dozor nad činností hospodaření je dostatečný, ředitel vždy vše předkládá a dostávají materiály, vlastníci zase vše sledují. Nejsme takoví kaskadéři, abychom přijali nějaké usnesení bez kontroly odborů," uvedla Nechybová.