Fórum SMART CITY – kritická reflexe, které proběhlo minulý týden v prostorách ústecké univerzity, lze považovat za významný milník v diskuzi tématu SMART v Ústí nad Labem. Fóra se účastnili odborníci z ústecké univerzity, Ústeckého kraje, ale také kolegové z dalších vysokých škol a institucí z Prahy, Děčína, Českých Budějovic a dalších míst České republiky.

V úvodním bloku byly představeny výzkumné týmy UJEP ve výzkumných oblastech SMART a MATEQ. Jiřina Jílková z Fakulty sociálně
ekonomické UJEP představila tým a záměry skupiny, jež se věnuje problematice SMART.

Pavla Čapková z Přírodovědecké fakulty UJEP zase informovala o vývoji oblasti MATEQ (Materiály a technologie pro životní prostředí a
kvalitu života) a seznámila plénum s technologiemi a nanomateriály, kterými se týmy vědců napříč fakultami UJEP zabývají. Upozornila také na jedinečnost řešení, jež jsou v Ústí nad Labem vyvíjena.

Pavel Janoš z Fakulty životního prostředí UJEP navázal prezentací projektu COMNID, jež podporuje přenos výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb, respektive jejich komercionalizaci.

V diskusním fóru vystoupili také Petr Kalaš, odborník v oblasti životního prostředí, mj. bývalý ministr životního prostředí ČR a dnes
poradce ministra životního prostředí, a Jozef Regec, výkonný ředitel Czech Smart City Cluster, kteří vyjádřili podporu současným aktivitám Ústeckého kraje a Univerzity J. E. Purkyně.

Ve druhém bloku zaznělo kritické hodnocení konceptu Smart City. Jeden z referátů se zabýval (ne)úspěšnými pokusy o e-government v České republice či možnostmi „levného“ využití elektronických karet. Odpolední blok se zabýval především zaváděním
inteligentních řešení v integrované dopravě v Ústeckém kraji, současným dopravním řešením v Děčíně, ale také v jiných místech České republiky i v zahraničí.

Fórum SMART CITY – kritická reflexe bylo významnou událostí ve spolupráci institucí našeho kraje, která má za cíl zvyšovat kvalitu
života a odstraňovat překážky, které brání v zavádění chytrých řešení. Svedlo dohromady výzkumné týmy UJEP, zástupce Ústeckého
kraje, představitele soukromého sektoru a další odborníky.

Fórum se stalo příslibem spolupráce, která navazuje na více než roční úsilí ve společném projektu Rozvoj výzkumného týmu SMART a popularizace témat SMART v Ústeckém kraji mezi UJEP a Ústeckým krajem. Ústecký kraj zároveň tento projekt finančně  podporuje.