Kompletní online rozhovor najdete zde.

Kdy budou u vás ve vašich farnostech půlnoční bohoslužby a kdy začne výstava betlému?

V kostele na Nebevzetí Panny Marie (kostel se šikmou věží) máme na Štědrý večer dvě bohoslužby. V 16.00 hodin je bohoslužba zaměřena pro děti a pravá "půlnoční" začíná ve 23.00 hodin. A co se týče výstavy betlému, tak začíná 14. prosince v 16.00 hodin.

Pane Šimáčku, nechávají Ústečané své děti ještě křtít?

Mám radost, že těchto lidí spíše přibývá, a že se objevují i dospělí lidé, kteří se připravují na křest. Potvrzuje mi to, že i dnešní člověk hledá Boha.

Myslíte si, že přijde 21. prosince konec světa, jak předpovídají Mayové?

Chápu napětí mezi lidmi, které je důsledkem obtížné společenské situace. Pak se snadno vynořují katastrofické scénáře. Kristus ale říká, že konec světa zná jen Otec v nebi. Proto jsem si jist, že 21. prosince z největší pravděpodobností konec světa nepřijde.

Jaké máte plány s kostelem svatého Mikuláše ve Všebořicích? Poslední nájemce budovu před několika měsíci opustil a budova je prázdná. Neuvažujete o možnosti navrátit kostel původnímu účelu?

Vzhledem k tomu, že v obvodu, který spravuji, máme na starost třináct kostelů. Od kostela svatého Mikuláše je kostel ve Skoroticích, který užíváme, je vzdálen dva kilometry. Nevidím proto zatím důvod, k bohoslužebnému užití kostela svatého Mikuláše ve Všebořicích. Po poradě s ekonomickou radou farnosti, uvažujeme o jeho pronájmu. V poslední době projevila zájem také Řecko-katolická církev a celá věc je v jednání.