„Odpovědní úředníci a potažmo zastupitelé odpovídají na upozornění občanů pouze zvýšením represe za „špatné" parkování. Zatímco v dolní části ulice je povoleno stání částečně na chodníku, výše již není, ačkoli se jak šíře vozovky, tak šíře chodníku nemění," napsal Florian v dopisu, který adresoval i vedení města.

Strážníci (pozn.red. nad značkou povolující stání na chodníku) dávají řidičům aut oznámení o přestupku parkování na chodníku. „Ti, kteří již oznámení dříve obdrželi, parkují na silnici vedle chodníku. Výsledkem je chaos, někdo parkuje tak, jiný onak, ale navíc se ulice stává zcela neprůjezdnou. Jedinou možností je jízda po chodníku," pokračoval Miroslav Florian, který je zároveň zastupitelem centrálního městského obvodu za Stranu zelených.

Dalším problémem jsou chybějící přechody pro chodce v Koněvově ulici. „Jednak by zvýšily bezpečnost pěších, jednak alespoň donutily řidiče ke snížení rychlosti. Někteří pod dojmem dlouhé rovinky se řítí i rychlostí kolem 80 km/h, aby v zatáčce nad poliklinikou zjistili, že se dostali do úzkých," uvedl zastupitel.

Mluvčí magistrátu Romana Macová reagovala na žádost o vyjádření na dopis Miroslava Floriana pouze jednou větou. „K dopravní situaci v ulici Koněvova se v rozsáhlé odpovědi vyjádřil odbor dopravy a majetku panu Floriánovi," uvedla Macová.

Jaroslav Florian Deníku k tomu uvedl, že mu město sdělilo, že se o záměru na změnu dopravy dočte na úřední desce magistrátu. „Dostal jsem pouze dopis od starosty obvodu Jana Tvrdíka, na kterého jsem se také obrátil. Na úřední desce magistrátu záměr nemohu najít," dodal Florian.

Neúnosná situace v ulici Koněvova

Již mnohokrát jsme upozorňovali na neúnosnou dopravní situaci v ulici Koněvova. Protože odpovědní úředníci a potažmo zastupitelé odpovídají na upozornění občanů pouze zvýšením represe za „špatné" parkování, přikládáme několik snímků. Ty dokumentují jak neochotu odpovědných problém řešit tak důsledek represí ze strany městské policie.

Celý problém je v tom, že:

zatímco pod bývalým Doctusem (nyní součást polikliniky) je povoleno stání částečně na chodníku (to bylo zřízeno pravděpodobně na základě požadavku již zemřelého primátora MUDr. Jílka, který Doctus vlastnil), výše již povoleno není, ačkoli se jak šíře vozovky tak nosnost a šíře chodníku nemění;

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

auta návštěvníků polikliniky s nyní již nadokresním dosahem ve zdravotní péči, kteří se často obtížně pohybují či mají malé děti, parkují většinou tak, aby pokud možno nepřekáželi provozu, tedy částečně na chodníku;

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

strážníci pak nad značkou dávají autům oznámení o přestupku parkování na chodníku. Ti, kteří již oznámení dříve obdrželi, parkují na silnici vedle chodníku – to jistě lidem se zdravotními problémy, s nimiž jdou k lékaři, jistě pomůže.

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

výsledkem je jednak chaos (někdo parkuje tak, někdo tak), ale navíc se ulice stává zcela neprůjezdnou;

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

jedinou možností je jízda po chodníku. Tím však řidiči ohrožují chodce, kteří by se měli cítit alespoň na chodníku bezpečně.

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

Níže je vidět situace, kdy se lze vyhnout na silnici (vpravo od červené Fabie by bylo možno zaparkovat auto částečně na chodníku), je však třeba parkování jasně vymezit značením na vozovce, což však není nikde - ani pod značkou, která parkování částečně na chodníku povoluje);

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

Porušení značky „zákaz vjezdu nákladních vozidel  nad 3,5 t" je mnohem závažnějším přestupkem

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

stejně jako stání na chodníku. Nelze projet s kočárkem (po chodníku chodí matky s dětmi, které chodí do školky v E. Destinové).

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

nejsou označeny přechody pro chodce, které by jednak zvýšily bezpečnost pěších, jednak alespoň opticky donutily řidiče ke snížení rychlosti – někteří pod dojmem dlouhé rovinky se řítí i rychlostí kolem 80 km/h, aby na v zatáčce na poliklinikou zjistili, že se dostali „do úzkých"Zde by měl být přechod – chodí zde mnoho lidí ze sídlišť Skřivánek, Stará-Hornická i Severní Terasa na Klíši (univerzita, školy aj.)

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

Situace s přechodem by vypadala takto:

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

U školky E. Destinové schází označení přechodu pro chodce, ačkoli je zde příčný práh, po kterém chodí většina dětí ze sídlišť do školky. Stalo se tu několik nehod, při kterých byli postiženi chodci – naštěstí jen lehce. (Značka „30" není vidět při příjezdu ze Staré ulice.)

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

Při chůzi v protisměru kolem nádob na odpady není doprava do zatáčky vidět. Zvláště děti mají problém vidět přijíždějící automobily, jejichž řidiče žádné návěstí neupozorňuje na výskyt chodců.

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

Stejná situace po možném vyznačení přechodu

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

podobná situace je na křížení ulic Stará a Na spojce. Zde byly v posledních dnech namalovány odbočovací pruhy (což je v jednosměrné ulici s tak „hustým" provozem jistě veledůležité), ale přechod pro chodce nikde. jak je vidět z následujícího obrázku, chodník i s vodícími prvky pro hendikepované nemá pokračování v přechodu. I zde je velká frekvence dětí, které chodí ráno ze sídliště do ZŠ SNP.

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

… a jak by to vypadalo s vyznačením přechodu

Na neúnosnou dopravní situaci v Koněvově ulici nad ústeckou poliklinikou upozornil Miroslav Florian.

Obracím se tedy na odpovědné osoby jak ze samosprávy tak z úředníků, aby situaci řešili ku prospěchu obyvatel, nikoli pouze s ohledem na neznámo čí zájmy. Výběrem pokut se pro občany nic neudělá, pouze se o několik tisíc zvýší příjem města. Nebezpečí, která jsou popsána a zachycena na obrázcích, zůstanou.

Miroslav Florian
zastupitel městského obvodu Ústí nad Labem-město, Strana zelených