Michaela Hrubá, děkanka pořádající Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se konference odehrála, vyzdvihla význam historického bádání právě v dnešní době, kdy vidíme časté snahy o zneužívání dějin. „Důležité je i to, že se konference koná právě v Ústí nad Labem, které je centrem složitého regionu,“ dodala Hrubá, podle níž je třeba připomínat ideály Sametové revoluce a stavět se i dnes na jejich obranu. Konference se konala v rámci oslav 30. výročí 17. listopadu 1989.

Varování přes snadnou ztrátou svobod, demokracie a právního státu zazněla v mnoha příspěvcích. Doktorand historie Tomáš Vlach z pořádající fakulty připomněl na příkladu prezidentských knihoven v USA důležitost svobodného přístupu ke všem informacím pro kvalitu demokracie. Jeho kolega Daniel Trnka na příkladu retribučních poválečných soudů varoval před nenápadností ztráty základů právního státu.

Bezpečnostní rizika

Příspěvky konference se často přímo týkaly přímo i současnosti. Například v Polsku působící arménský politolog Harutyun Voskanyan poukázal na nárůst extrémní pravice ve střední Evropě jako závažné bezpečnostní hrozby. Bohemistka Marie Sochorová z Jihočeské univerzity pak porovnala postoje českých novin k vývoji demokracie ve střední Evropě, také s ohledem na nedávné změny vlastníků mediálních domů.