Jde o metodu umožňující dočasně nahradit funkci plic, srdce nebo obojího. Krev je vedena kanylami z těla pacienta do oxygenátoru, kde dochází k jejímu okysličení a odstranění CO2, následně ji pumpa čerpá zpět do pacienta.

„První pacient s onemocněním covid-19, u kterého jsme ECMO využili, byl na jednotku intenzivní péče přijat 26. září. Léčba kyslíkem byla nedostačující, pacient byl připojen na umělou plicní ventilaci, přesto se jeho stav dále zhoršoval a nepomohly ani ostatní speciální postupy. Proto jsme přistoupili k náhradě plicních funkcí metodou mimotělní oxygenace,“ přiblížil primář KAPIM Josef Škola.

Pacient byl na ECMO napojen deset dní, než mohl být úspěšně odpojen. „V tuto chvíli je nadále hospitalizován na jednotce intenzivní péče, jeho stav se pomalu zlepšuje,“ dodala vrchní sestra KAPIM Hana Oliva.

Klinika KAPIM Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je jednou z klíčových kapacit v boji s onemocněním covid-19. „Aktuálně máme vyčleněny již dvě jednotky intenzivní péče pro pacienty s onemocněním covid-19, tedy až 24 lůžek. V Ústeckém kraji je naše pracoviště jediné, kde lze tento druh péče s využitím ECMO poskytovat. Velice důležitá je i role krajského koordinátora intenzivní péče, protože aktuální situace není problémem pouze KAPIM, ani Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ale celého kraje,“ připomněla Hana Oliva.

Díky spolupráci je podle ní možno poskytovat péči systematicky, mít aktuální informace o volné kapacitě lůžek i přístrojového vybavení, je možno pružně reagovat na aktuální poptávku a navyšovat kapacitu tam, kde je nejvíce potřeba. „Spolupráce s ostatními odděleními Masarykovy nemocnice i dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji je výborná, všichni se snaží a díky tomu jsme stále schopni poskytovat péči v nejvyšším standardu,“ doplnila Hana Oliva, podle které je největším problémem kliniky dlouhodobý nedostatek personálu. „Personál našich nemocnic v čele se zdravotníky KAPIM předvádí v době pandemie koronaviru ukázkovou profesionalitu a vysoké nasazení, za což všem upřímně děkuji,“ vzkázal předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.