Zdejší spolek pro obnovu a zachování tradic založený v roce 2007 o stavbu vydatně pečuje a podle slov jeho předsedkyně Jany Jiráskové podniká další kroky mířící k celkové opravě kostela.

V ROCE 1988 ZBYL Z KOSTELA JEN PRESBYTÁŘ

„Původní kostel stával na hřbitově, a protože už byl pro rozrůstající obec malý, nechali postavit kostel na této vyvýšenině," vypráví Jirásková a ukazuje kus zřejmě dřevěné lavice z bývalého kostela.

„Když se v roce 1988 propadla střecha toho současného, jediné, co zůstalo, byl presbytář. Celý prostor byl zanesený nálety a vypadal nevzhledně. Ke každé vesnici ale patří hospoda, pošta, škola a kostel. Založili jsme proto spolek a zveřejnili v našem zpravodaji článek o tom, že bychom se mohli sejít a kostel vyčistit. Lidé se toho hned chytli," vypráví Jirásková.

Vloni pak obec nechala kostel zastřešit unikátní skleněnou střechou a spolek v něm začal pořádat kulturní a společenské akce. „Sehnaly se peníze také na restaurování vitrážových oken, která byla v dezolátním stavu. A protože svatý Mikuláš je pochovaný v italském městě Bari, oslovili jsme je, načež nám poslali relikvii třetího stupně," doplňuje Jana Jirásková.

OSOBNÍ VĚCI PŮVODNÍCH NĚMECKÝCH OBYVATEL

Jde o lahvičku se svěcenou vodou, v níž se omývaly kosti svatého Mikuláše. V kostele ale návštěvníci najdou i další zajímavosti.

Jako například historické muzeum s osobními věcmi původních německých obyvatel, s maketou kostela či napoleonskými uniformami a šavlemi. Muzeum se sice před několika dny do jara zavřelo, plány na celkovou rekonstrukci kostela ovšem ožívají.

„Nejžhavější je věž, budeme muset natřít oplechování. Taktéž chceme vrátit zrestaurované vitráže zpátky do oken. Pak už je to o penězích. Udělat venkovní fasádu, nebo vnitřní dlažbu? Peníze se sehnat dají, ministerstvo kultury a kraj dotace vypisují. Obec má ale i spoustu jiných problémů a ani zastupitelstvo někdy není nakloněné tomu, že by měl mít kostel úplnou prioritu. Potřebujeme kupříkladu opravit chodníky a silnice," přiznává starosta Petrovic Zdeněk Kutina, který dodává, že kostel sv. Mikuláše už nikdy nebude klasickým kostelem.

„Záměr je udělat z toho všestranný prostor pro cokoli, od svateb až po koncerty. Přeci jenom v obci nemáme kulturní dům," říká starosta.

Historie kostelaFarní kostel sv. Mikuláše byl uprostřed Petrovic postaven roku 1793. V době napoleonských válek z něj vojáci udělali ošetřovnu a lazaret. Roku 1963 byl prohlášen kulturní památkou. Konstrukce kostelní střechy se pak propadla v roce 1988. Obec nechala vybudovat unikátní skleněnou střechu vloni v listopadu. Na projekt získali zastupitelé dotaci z ROP Severozápad. Celkové náklady vyšly zhruba na 12,2 milionu korun s tím, že dotace činila 85 %, 15 % pak zaplatila obec z rozpočtu.