Tubus obsahoval vzkaz budoucím generacím. Všechny materiály v něm obsažené byly zabalené do tehdejšího vydání Ústeckého deníku. „Z důvodů naprosté sekularizace ústeckého obyvatelstva byl kostel uzavřen… V současnosti slouží jako skladiště, v budoucnosti – bohužel ne blízké – by měl být opět kostelem – tedy domem Božím. Budoucím toto přejeme a za to se modlíme,“ stojí ve vzkazu sepsaném 8. prosince 1995 tehdejším ústeckým arciděkanem Antonínem Sporerem (1940-2016).

Tehdy po dvaceti letech chátrání dostala kostel z roku 1698 zpět římsko-katolická církev a zahájila rekonstrukce střechy a fasády. Do měděné schránky vedle dopisu uložil duchovní správce ještě fotografie z rekonstrukce a před rekonstrukcí, dobové pohlednice města a noviny Ústecký deník a Blesk.

Daniel Brzák je sportovním redaktorem, externě učí sportovní kroužky a také ve škole.
Bál se ventilátoru, tak zkusil experimentální lék. Stokrát dražší než vakcína

Netradičně, na střeleckém terči se zásahem do desítky, připojili svou zdravici i klempíř a pokrývač Josef Kocman a Jiří Bouda. Vizitkou svůj podíl na opravách zafixoval i Jan Kvítek z ústecké firmy Qitex.

„Páter Sporer se toto sice již nedožil, ale jeho 26 let staré přání budoucím generacím se vyplnilo. V roce 2018 začal kostel opět sloužit duchovním účelům, a to pravoslavné církvi,“ poznamenal vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

Po naskenování dokumentů vrátí muzejníci schránku zpět do kostela, jen její obsah rozšíří zprávou o jejím nálezu a otevření.