„Rozšiřujeme možnosti spolupráce, která probíhá již dnes, například společnou prací v Paktu zaměstnanosti. Už známe řadu projektů a akcí, do nichž je zapojena univerzita a které kraj podpoří," řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

„Přípravná fáze již ukázala množství témat, která chce kraj podporovat, ale také jeho vstřícnost vůči univerzitě," dodal rektor Martin Balej. Cílem je i získávání a udržení nejlepších studentů a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj kraje.