Od ledna roku 2015 by se na ústeckých silnicích, hlavně na cestách do obcí, mohly objevit zcela nové autobusy. Ústecký kraj totiž vypsal výběrové řízení, které má najít nového dopravce, jenž by pro něj vykonával základní dopravní obslužnost v tomto regionu.

Mluvčí kraje Magdalena Hanáčková informovala, že o vypsání otevřeného výběrového řízení na svém posledním zasedání rozhodli krajští radní. „Předběžný předpokládaný rozsah zakázky je 1 850 000 kilometrů za rok. Během 10 let provozu se předpokládá hodnota veřejné zakázky ve výši 690 milionů korun," uvedla Hanáčková. Dopravce by měl začít po Ústecku s autobusy jezdit od 1. ledna roku 2015.

Řada podmínek

Výběrové řízení na dopravce Ústecký kraj vypisuje postupně pro všechny oblasti regionu. Chce, aby se vítězní dopravci zavázali k řadě podmínek, které budou muset splnit. „Chceme, aby všechny autobusy objednávané krajem měly jednotnou barvu," uvedl před nedávnem radní pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.Dopravci by také museli nasadit zcela nové vozy. Autobusy by od roku 2015 měly jezdit v zelené barvě. Měly by propagovat turistiku v regionu projekt Brána do Čech.

Další z podmínek, kterou bude kraj chtít splnit, bude zavedení jednotného integrovaného dopravního systému. To by znamenalo, že by si cestující mohl u jednoho dopravce zaplatit jízdenku do nějakého místa v kraji a ta by mu platila ve všech autobusech, do kterých by přestupoval. Ačkoli by patřily jinému dopravci. Navíc se uvažuje i o propojení se železnicí, kterou kraj objednává také.

Cestujícím by se takové nápady líbily. „Jednotná jízdenka by byla určitě skvělá. Funguje to v jiných zemích, u nás by mohlo také," soudí Karel Vařička.

Ostrý spor

Ústecký kraj musí dopravce velmi dobře vybírat. V minulosti se dostal s Dopravním podnikem Ústeckého kraje, který provozoval autobusy v celém regionu, do ostrého sporu. Ten vyvrcholil pozastavením dopravy, což mnoha lidem zkomplikovalo cesty do práce. Kraj si nakonec našel nové dopravce. Celý spor není dosud zcela vyřešený.