Smysl soutěže Zlatý erb spočívá především v motivaci o dosažení co nejlepšího výsledku v dané soutěžní kategorii. Webmasterům a provozovatelům poskytuje často také nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Již od krajských kol jsou ve hře také hodnotné ceny, diplomy, výměna zkušeností s kolegy i možné využívání příkladů dobré praxe nebo inspirace moderními trendy elektronické komunikace s občany.

Do celostátního kola postupuje město Litoměřice a obec Mnetěš. „Konkurence mezi soutěžícími byla i letos obrovská. Pro krajskou porotu nebylo vůbec jednoduché rozhodnout o vítězích soutěže. Webové stránky měst i obcí v Ústeckém kraji jsou mnohdy na tak vysoké úrovni, že mohou být dávány ostatním za vzor. Blahopřeji všem oceněným a vítězům přeji co nejlepší umístění v celostátním kole,“ uvedl hejtman Jan Schiller. 

Ocenění vítězů v celostátním kole ve všech kategoriích proběhne v rámci galavečera na konferenci ISSS 16. května 2022.

Pořadí soutěžících:

Města:
Litoměřice
Bílina
Teplice

Obce:
Mnetěš
Řehlovice
Povrly

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.