Podle zákona musí firma nyní pořídit posudky přímých, ale i nepřímých vlivů na přírodu a okolní obyvatele. Celý proces od zjišťovacího řízení až po vyvěšení posudků může trvat i několik měsíců.