Žádné velké změny na ředitelství Jaromír Kníže zatím nechystá. „Ti, co mě znají z Plzeňského kraje, ví, že jsem se nikdy nevyjadřoval, že někdo bude končit nebo že budu provádět nějaké změny. Je to výlučně o práci, kterou policisté odvádí. Pokud odvádí dobrou práci, není pro změnu důvod," vysvětlil Jaromír Kníže.

Nábor policistů

Ročně by se měl sbor v Ústeckém kraji rozrůst o sto až dvě stě nových policistů. V celé České republice by přitom do roku 2020 měly přibýt asi 4 tisíce policistů. Nenaplnění stavů se ale Kníže nebojí. „Ústecký kraj patří mezi regiony, kde se daří přijímat nové policisty bez problémů," potvrdil.

I když je Ústecký kraj rozlohou menší než Plzeňský a přestože v něm žije asi o 300 tisíc lidí víc, Kníže nepředpokládá, že by se jeho nová práce výrazně lišila. „Kraj má řádově víc policistů, je zde i větší kriminalita, ale objasněnost je zhruba totožná s Plzeňským krajem, v posledních měsících dokonce o dvě až tři procenta vyšší," uvedl Kníže.

Přehled o situaci

Nového prostředí se prý nebojí. Spolupracovat bude zejména s náměstky a vedoucími jednotlivých územních odborů, kteří mají o situaci v kraji největší přehled. V kontaktu bude i s bývalým krajským ředitelem Tomášem Lansfeldem. Ten od prosince nastoupil do čela policie v Olomouckém kraji.

Nové šéfy dostala také policie v Praze, Plzeňském a Jihočeském kraji. Výměny urychlila olomoucká kauza, která se týká podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky, ovlivňování některých trestních kauz a úniků informací z trestních spisů.