Účelem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové smlouvy s firmami na čtyři roky, v tendru bylo několik chyb.

Porušení zákazu diskriminace

„Zadavatel neomezil rozsah požadované kvalifikace na informace a doklady bezprostředně související s předmětem zakázky a požadoval po uchazeči předložení přehledu významných zakázek, jehož součástí měl být seznam distribuovaných léčiv i s obchodní marž," uvedl Rafaj. Podle něj uvedení marží není nezbytné a jde nad rámec zakázky. 

Zadavatel také porušil zákaz diskriminace. „Nevymezil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů a stanovil uchazečům nepřiměřený požadavek," dodal Rafaj.

V podmínkách bylo, že uchazeč musel mít v posledních třech letech zakázky celkem za šest miliard korun, přičemž jedna z nich musela být aspoň za miliardu. Přitom zakázka pro Krajskou zdravotní byla za 2,8 miliardy na čtyři roky.

Nesrozumitelné kritérium

Dalším deliktem bylo porušení zásady transparentnosti. Jedno z kritérií nebylo stanoveno přesně a srozumitelně, uchazeči tedy nemohli mít jasnou představu, jak se bude jejich nabídka hodnotit. Zadavatel chyboval i v tom, že stanovil jako hodnotící kritérium výši distribuční přirážky ke skutečně zaplacené ceně, aniž by byl vyjádřen vztah užitné hodnoty a ceny.

Zakázku začal ÚOHS řešit přede dvěma lety. O výši pokuty úřad rozhodl už loni, Krajská zdravotní se však tehdy proti tomu odvolala.

Pro Krajskou zdravotní jde o jeden z mnoha problémů v souvislosti s veřejnými zakázkami. Loni v květnu ÚOHS zrušil zhruba stomilionový tendr na modernizaci a přístrojové vybavení cerebrovaskulárního centra a iktových center kvůli transparentnosti. Podnik v minulosti dostal také několik pokut v řádu stovek tisíc korun.