Krajská zdravotní v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zavádí preventivní opatření na ochranu před nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 ve všech svých pěti nemocnicích.

Omezení spočívající v zákazu návštěv na všech lůžkových stanicích nemocnic Krajské zdravotní, a to s platností od úterý 15. září 2020 do odvolání! Jedná se o Nemocnici Děčín,Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.

Omezení se netýká pacientů v terminálním stavu, kde jsou nadále návštěvy možné, stejně jako třetí osoby u porodu.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní ve všední dny:

Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

(pondělí, středa a pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855

(pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856

(pondělí, středa, pátek od 7:30 do 11:30 hodin)

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361
(pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní o víkendu (soboty, neděle) a státní svátek 28. září:

19. 9. a 20. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854

26. 9., 27. 9. a 28. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

3. 10. a 4. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

KZ intenzivně připravuje optimalizaci rozšíření provozní doby na odběrových místech včetně zavedení objednávkového systému.

KZ připravuje ve spolupráci s Ústeckým krajem znovuzavedení mobilních skupin pro výjezdy k odběrům vzorků na zjištění přítomnosti SARS-CoV-2.

„Zdůrazňuji, že opatření, která Krajská zdravotní, a. s., připravuje, respektive se k nim vrací, mají preventivní charakter. Jak jsem už řekl při první vlně pandemie na jaře, jako největší lůžkové zdravotnické zařízení v České republice a zároveň se  sedmi tisíci dvěma sty pracovníky největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji, musíme jít příkladem. Nemůžeme si dovolit cokoli podcenit a ohrozit důvěru pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, která díky vysoké profesionalitě a nasazení našich zdravotníků získala na ještě větší síle. Všechna preventivní opatření činíme s ohledem na ochranu zdraví pacientů a našich zaměstnanců,“ uvedl předseda představenstva KZ Jiří Novák.

„Pandemický štáb Krajské zdravotní, a. s., se pravidelně schází, situaci pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Jsme připraveni udělat maximum pro zvládnutí očekávaného náporu pacientů vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich laboratořích,“ řekl generální ředitel KZ Petr Fiala. „Zaměříme se mimo jiné na optimalizaci rozložení dovolených našich zaměstnanců tak, aby byl zajištěn plnohodnotný provoz zdravotnických pracovišť v nemocnicích Krajské zdravotní,“ dodal.

„Dalším preventivním opatřením je odsunutí konání konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích a prezentačních akcí KZ se zrušením nyní aktuálních termínů,“ sdělila hlavní hygienička KZ Dana Vaculíková.

Vedení společnosti Krajská zdravotní půjde příkladem a oznamuje, že jeho členové se až do odvolání nebudou účastnit veřejně organizovaných akcí, aby ochránili zdraví své i ostatních.

Uvedená opatření platí až do odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.