Volební neúspěch KSČM v celé zemi včetně Ústeckého kraje, kde jste tradičně měli poměrně vysokou podporu, musí mít nějaké příčiny. Jak to vidíte vy? 
Příčin je několik. Stranu do voleb vedlo vedení, které mělo rezignovat nejpozději po prohraných krajských volbách v roce 2020. Také politika strany. Dosavadní vedení zcela ignorovala fakt, že tvrdé voličské jádro KSČM postupně umírá a zároveň připustilo svou vlastní izolaci od problémů běžných pracujících lidí v České republice. Byla tu obrovská nenávistná kampaň proti KSČM ve všech sdělovacích prostředcích a malá možnost obrany naší strany. Další příčinou byl náš toleranční patent menšinové vládě ANO a ČSSD. Sice se nám díky tomu podařilo prosadit řadu bodů, ale velkým nedostatkem bylo, že jsme nedokázali tyto věci přes naše poslance a vedení KSČM prodat. Sdělit dříve než představitelé hnutí ANO, že bez naší podpory patnácti hlasů by to nebylo schváleno. Další velký problém bylo přebírání našich voličů hnutími ANO, SPD a Přísaha. V neposlední řadě je za tím též pokles naší členské základny, vnitřní rozpory v celé straně a podlehnutí našich příznivců a seniorů vábničce Andreje Babiše. 

Zmínil jste zásluhy, které vaší straně premiér Babiš sebral, které přesně máte na mysli? 
Podpora přijímaných opatření proti šíření covidu-19, kdy ostatní strany tyto opatření nechtěly již podporovat, natož přijímat. Podpora rozpočtů ČR se zvýšenými výdaji při přijímání protiepidemických opatření, podpora firem a podnikatelů při příjmu finančních kompenzací. Podpora navyšování platů a odměňování v sociálních službách a zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, navyšování důchodů, jednorázový příspěvek důchodcům při epidemii. 

Petr Liška (STAN) je dlouholetým starostou Malých Žernosek a nově také zvoleným poslancem.
Nechci ztratit kontakt s komunální sférou, říká nově zvolený poslanec Petr Liška

Odpovědnost jistě nese stranické vedení. Co by mělo následovat? 
Stávající vedení KSČM rezignovalo na své funkce 9. října na mimořádném zasedání Výkonného výboru KSČM a k 23. říjnu rezignoval na své funkce celý Výkonný výbor KSČM. 23. října v Praze zasedl i mimořádný XI. Sjezd KSČM, který zvolil nové vedení. Před ním bude nelehká úloha, musí připravit materiály v programové části, hledat cesty ke sjednocení české levice a připravit se na další fungování a naplnění úkolů v souvislosti s blížícími se komunálními volbami. Bylo by dobré, aby se k hledání další cesty KSČM zapojili všichni členové, včetně odstoupeného vedení. 

Zdroj: DeníkKudy by se měla strana vydat nyní? 
V současné době by se strana měla sjednotit pod nově zvoleným vedením strany a vrátit se k jasné levicové politice a k podpoře obyčejných lidí, kteří se poctivě živí svou prací. Musíme také hledat spojence v levém spektru politiky a snažit se spojit před nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev, spolupracovat s každým, kdo se nebojí přiznat, že mu spolupráce s KSČM nevadí. V každém případě je nutné, aby naši zastupitelé seznamovali s výsledky své práce v jednotlivých zastupitelstvech veřejnost. 

Je asi třeba najít cestu do budoucnosti, kudy by měla vést, aby levice nezanikla? 
Musíme zpracovat programové priority z levicového pohledu na podporu poctivě pracujících spoluobčanů, lidí práce. V neposlední řadě hledat možnosti spolupráce s levicovými subjekty a dobrovolnými spolky, například hasiči, zahrádkáři, levicovými kluby žen a dalšími možnými spolky, které se nebudou bát spolupráce s námi. Na řádném XI. Zasedání KSČM v květnu 2022 zpracovat celkové směřování naší politiky na další období. 

Pavel Růžička
Vláda slepence stran nebude funkční, říká poslanec ANO za Lounsko

Běží příprava na komunální a posléze i krajské volby, co chcete voličům nabídnout? 
Přípravu na komunální volby jsme v našich organizacích zahájili právě v těchto dnech. Musíme se zaměřit na sestavení kandidátních listin ve spolupráci s různými spolky a společenskými organizacemi. Stávající zastupitelé byli pověřeni zhodnocením naší práce v zastupitelstvech, mají ukázat směry, které v budoucnu bude nutné řešit. Voličům chceme nabídnout podporu jejich požadavků, řešení problémů a nedostatků, které je tíží. Podporu smysluplného rozvoje obcí, měst, řešení nedostatků v jednotlivých obrazech společnosti. Samozřejmě v každém případně aktivizovat naše podporovatele a naše členy, aby pochopili, že musíme dosáhnout takového výsledku ve volbách, abychom mohli naše záměry a požadavky spoluobčanů prosadit. 

Proč si myslíte, že by levice měla na politické scéně zůstat a kde je podle vás její místo a hlavní úloha? 
Myslím si, že bez levice na politické scéně dojde k omezování, utlačování práv obyčejných, poctivě pracujících lidí, jelikož pravicové strany budou pouze bezohledně prosazovat zájmy své a svých příznivců. Dojde k oslabování sociální politiky pro lidi, zavedení poplatků v nemocnicích, odebrání slev na jízdném důchodcům a studentům. Mám obavy z možných dopadů přijímání úsporných opatření státem na úkor obyčejných obyvatel země, kteří se při obrovském nárůstu cen energií, potravin a dalších produktů budou propadat do chudoby, jelikož na tyto služby a produkty nebudou mít finance. Je zkrátka nutné být na politické scéně jako protipól pravicového politického spektra.