Trvalo přes rok, než dostalo ústecké muzeum nového ředitele. Zvládne radní Miroslav Král (TOP 09) vykonávat tuto funkci po oblíbeném Gustavu Krovovi? Jaké má plány, chystá se propouštět muzejníky? Na to v rozhovoru odpovídá.

Nový ředitel, nové plány, jak je to u vás?
Mé jmenování se seběhlo poměrně rychle, i když už během podzimu, po výsledku posledního výběrového řízení, jsem měl jisté náznaky o tomto řešení. Nejsem tedy zcela nepřipraven, ale zatím ještě zjišťuji, co půjde a co nepůjde. Plány mám. Velmi rád bych posunul muzeum k občanům tohoto města, přeci jen je to městské muzeum.

Jak si to konkrétně představujete?
Představuji si to jako historicko přírodovědné kulturní centrum města. Ostatně můj předchůdce pan Krov i zástupce pan Petrů už tento směr, vstříc občanům města, úspěšně nastavili. Já bych ho rád jen dále rozvinul. Jako hlavní cílovou skupinu chci vnímat hlavně děti a mládež. S prací s nimi mám už také zkušenosti.

Co konkrétně tedy plánujete?
Naší hlavní akcí na příští rok bude připomínání 200. výročí bitvy u Chlumce. Chystáme půlroční velkou výstavu, akce pro školy, přeshraniční spolupráce a pomáháme městu s přípravami oslav. Před sto lety to byla oslava opravdu velkolepá, rádi bychom, aby se i 200. výročí významněji zapsalo do dějin.
Mezi dalším bych snad ještě vyzdvihl výstavu ve spolupráci s filosofickou fakultou „Paměti míst" (jen pracovní název) o proměnách památných míst, která bude jistě také velkolepá. Je toho více, vše prozrazovat nebudu.

Připravujete nějaké personální změny?
Muzeum je z personálního hlediska plně obsazeno, prozatím žádné změny, ať již do plusu, či do mínusu, neplánuji. Lidé tu pracují velmi dobře a vnímám je jako výborné odborníky, takže není zatím důvod to měnit.

Miroslav Král?

Miroslav Král je zastupitelem za TOP 09, v prosinci byl také zvolen do ústecké městské rady. V ústeckém muzeu od loňského jara vykonával funkci náměstka ředitele. Po několika neúspěšných výběrových řízeních na tuto pozici se nakonec městská rada rozhodla dosadit na ředitelskou pozici právě Krále.

Jak to vypadá s penězi pro muzeum na letošní rok?
Právě plánovaná výstava k výročí bitvy u Chlumce je z finančního hlediska trochu nestandardní a tak ještě pan Petrů požádal pana primátora o navýšení financí. Ten to ovšem, ve světle toho v jak špatné finanční situaci město je, odmítl.
Tak nám alespoň vyšel vstříc v tom, že nás zahrnul mezi organizace, jimž peníze letos nekrátil. Muzeum má stejný rozpočet jako loni. Musíme se tedy snažit, ale to jistě všichni v tomto městě.

Co s Collegiem Bohemicem, které teď shání peníze na výstavu o Němcích u nás?
Collegium Bohemicum je samostatný subjekt, nicméně vzhledem k tomu, že jsme pod jednou střechou, musíme se na řešení jejich situace také podílet. Jednoduché řešení situace neznám, a zřejmě ani není, ale jisté je, že je třeba jednat rychle. Stav, kdy by mělo město vracet přes 400 milionů z dotací, nelze připustit.

Budete dál rozvíjet spolupráci s tímto sdružením?
Jistě, geografickou polohu města nelze oddiskutovat. S Němci se potkáváme a budeme potkávat a německá strana má velký zájem o vědeckou a kulturní spolupráci. Myslím, že tuto stránku určitě nemůžeme opomíjet. Jak jsem ale řekl, jsme především městské ústecké muzeum.

Máte nějaké historické vzdělání, kde jste vůbec studoval?
Lidé si muzeum primárně spojují s historií, ale je zde neméně významný i přírodovědný aspekt. Vzpomeňte na první sbírky Národního muzea. Někteří moji předchůdci také nebyli historikové. Studoval jsem biologii a chemii zde na UJEP. Mám také přibližně dvouletou manažerskou praxi. Co se týče historie, tak jsem její velký fanoušek, ale časově mi nevyšlo vystudovat i ji. To se mi doufám podaří až nyní.

O tom, že budete ředitel, se hovořilo dlouho, dřív, než jste se stal v muzeu náměstkem, není tedy vaše „direktivní" jmenování politickým rozhodnutím?
Politické rozhodnutí to bezesporu je. Některé věci prostě nelze odkládat neustále. Odmítám však spekulace, že by to bylo nějak dopředu připraveno. Původně jsem se dokonce do muzea přišel zeptat na pedagogickou pozici. Pozice náměstka vyplynula až z aktuální potřeby a po konzultaci s panem Petrů.

Jste také radní, není ředitelování trochu střet zájmů a zbytečné kumulování funkcí?
Pevně věřím, že není a budu si na to dávat pozor. Víte, lidé si myslí, že být radním, znamená mít se jako prase v žitě. Zřejmě to tak i bývá, pokud si chcete nakrást a nebo nějak jinak přilepšit, nicméně v současné době je to v našem městě hlavně o práci a tak to také beru. Zatím jsem tím vším velmi pracovně vytížen, ale věřím, že je to jen o tom, udělat si ve věcech systém. Manželka měla původně velkou radost, když jsem jí řekl, že budu pracovat v Ústí. Teď ovšem s trochou nadsázky ráda vzpomíná na mé dojíždění do Lovosic.

Na závěr, na co byste Ústečany do muzea pozval?
Momentálně na Giganty doby ledové, ale jen do konce února, tak si pospěšte. Pak se bude chystat zajímavá výstava „Paměti míst". Jinak to budou swingové večery, koncerty, přednášky, u nás se pořád něco děje. Sledujte webové stránky, nebo muzejní Facebook.