Poděkování patří všem učitelům, kteří se aktivně podíleli na přípravě vánoční besídky, kterou věnovali nemocné Elišce. Kulturní program trval dvě hodiny a křehká dívenka na kolečkovém křesle se dobře bavila. Je jí devět let a společně s maminkou a babičkou tleskala Lucii Bednaříkové, žačce osmé třídy, která zahájila slavnostní dopoledne vánoční básničkou. Potom dětský sbor Základní školy Anežky České dojal přeplněnou aulu písničkou Pán nám dítě dal. Oči dospěláků se leskly, některým účastníkům se třásl hlas. Když Eliška přebírala dárek od školy, nastalo ticho jako v kostele. Nový notebook jí určitě pomůže hledat odpovědi na všetečné otázky všedního života. Maminka dlouze hledala slova poděkování, vánoční koleda ji zachránila.

„Před týdnem bylo v tělocvičně 150 sportovců, všichni propotili trička pro Elišku. Na dobrovolné startovné dohlížel učitel Musil, těm nejmenším pomáhala učitelka Šteflová. Voňavé perníčky a drobné vánoční dárky připravily vychovatelky Borovičková, Matušíková, Bechyňová, zlaté kapříky dodala učitelka Nitschová, svou zručnost a ochotu pomáhat nabízely i některé maminky. Eliška má prostě v téhle škole spoustu dobrých kamarádů a ti jí drží palce," vysvětlovala Marie Šilhavá.

Moc pěkné vystoupení měli prvňáci, na klavír zahrál deváťák Martin Miko, na kytaru Josef Šilhavý. Na samotný závěr předstoupila před své žáky učitelka Monika Kloučková a aulou zazněla televizní melodie hymny SuperStar. To byla panečku síla. Jedno oko nezůstalo suché, vždyť ten text byl tolik pravdivý. Potom se kolem kolečkového křesla seběhli kluci a pomalu ho snesli po schodech dolů. Hezké Vánoce Eliško. Hezké Vánoce Eliško. Znělo kolem ní.