Nejvíce nezaměstnaných 3 255 našlo v červnu krátkodobou práci v Ústeckém kraji.

Využití VPP je určeno pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu maximálně dvanácti měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech až dva roky.

Úklid, opravy, pomoc při pohromách

Veřejně prospěšné pracovníky zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také například při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách.

Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. Úřad práce pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce, kraje a firmy zase získají tolik potřebné zaměstnance, které by často nemohly zaměstnat na stálo.