Vážný nedostatek "univerzální" krve hlásí z transfuzních oddělení v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově. Ve středu 1. prosince o tom informovali zástupci Krajské zdravotní, která v regionu provozuje řadu zdravotnických zařízení. 

„Naše zásoba krví krevní skupiny 0- je nyní kritická. Proto prosíme dárce krve krevní skupiny 0-, aby nám pomohli a přišli darovat svou krev,“ vyzval Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Červené krvinky nula negativní jsou univerzální, lze je podat komukoliv bez ohledu na krevní skupinu, proto je její spotřeba v nemocnicích velká, hlavně při akutních operacích po urgentních příjmech, kdy pacientovu krevní skupinu neznáme,“ vysvětluje primář s tím, že přirozeně jsou vítáni po celý rok prvodárci se všemi krevními skupinami.

Ústecké pracoviště zásobuje krví hned několik nemocnic v Ústeckém kraji – v Děčíně, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a také Fakultní nemocnici v Motole. „Všem, kteří v této nelehké době jsou svou krev ochotni darovat, děkujeme,“ doplnil primář Masopust.

„Zásoba nula negativních krví je i u nás pod optimem. Vzhledem k probíhající další vlně covidové pandemie můžeme očekávat nižší návštěvnost dárců. I my tak budeme rádi, pokud na výzvu univerzální dárci zareagují. Potřeba krve všech krevních skupin je samozřejmě trvalá a kdykoliv vítáme i nové dárce. Těm stávajícím patří velké poděkování, zvláště těm, kteří s námi spolupracující dlouhodobě,“ řekla Vladimíra Kašková, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Chomutov.

Dárcovství krve v Krajské zdravotní

Krajská zdravotní (KZ) má dvě transfuzní oddělení – v ústecké Masarykově nemocnici a chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou pouze odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních oddělení. Odběrovou místnost KZ nedávno zřídila i v Krušnohorské poliklinice v Litvínově. V děčínské nemocnici se provádějí odběry krve v samostatném odběrovém středisku, odebranou krev a plazmu zpracovává ústecké transfuzní oddělení.  

Transfuzní oddělení jak v ústecké Masarykově nemocnici, tak v chomutovské nemocnici jsou plnohodnotnými zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni. Na každém z těchto oddělení disponují šesti odběrovými křesly.

Ústecké transfuzní oddělení eviduje téměř 8300 dárců krve, plazmy a krevních složek. Jedná se o dárce z okresů Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice. V chomutovské nemocnici evidují 5500 dárců krve, plazmy a krevních destiček. Zde se jedná o dárce z okresů Most a Chomutov.

Zájemci o darování krve se mohou obracet přímo na transfuzní oddělení nebo odběrová pracoviště v nemocnicích. Veškeré informace zájemci o darování krve najdou na webových stránkách Krajské zdravotní.

V České republice může darovat krev každý, komu je mezi 18 a 65 lety, neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, souhlasí s odběrem krve, provedením potřebných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců (při zachování povinné mlčenlivosti).

Zdroj: Krajská zdravotní