Výjimečný výběr expertů, kteří řeší a zkoumají kriminalitu či se pokoušejí o její prevenci, se podařilo svolat hlavním organizátorům konference Fakultě sociálně ekonomické UJEP (FSE) a České kriminologické společnosti.

O širokém rozsahu témat, která se spojují s trestnou činností, hovoří program konference, jenž seskupil 150 zástupců dvanácti vysokých škol, Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Kanceláře veřejného ochránce práv, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Bezpečnostní informační služby ČR, Vězeňské služby ČR, Mezinárodního vězeňského společenství, Nejvyššího státního zastupitelství ČR, Probační a mediační služby ČR, znalců, soukromých společností a center.

(tp)