Byty jsou malometrážní 1+1 nebo 2+0. Vybavení bude účelové a velmi skromné. Budou do nich umísťovány lidé nebo rodiny, které se náhle ocitnou bez střechy nad hlavou, a to buď kvůli týrání, vystěhování partnerem z původního bytu, či jinak závažných důvodů.

Doba umístění je maximálně na tři měsíce s tím, že ve výjimečných případech, může na návrh sociálních pracovníků prodloužit vedoucí odboru smlouvu o další tři měsíce. Podmínkou pronájmu je souhlas s intervencí sociálního pracovníka.