Ústečtí radní rezignaci Ivana Dostála vzali na vědomí a jmenovali místo něj ředitelem do konce tohoto roku Jana Eichlera, který je zároveň šéfem ústeckého Domu dětí a mládeže.

Současně radní uložili náměstku primátora Martinu Hausenblasovi navrhnout ve spolupráci s radou města, kulturní, sportovní a sociální komisí řešení organizace a programové náplně kulturního střediska. Předložit k projednání ho má do konce letošního září.