Obě zařízení se připojí ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci. Zájemcům bude provedena spirometrie, v případě patologického nálezu budou mít možnost konzultace s pneumologem.

Akce je pořádaná v rámci Světového den CHOPN pod heslem „Zdravé plíce pro život“ a uskuteční se ve středu 22. listopadu 2017 od 9:00 do 14:00 hodin, na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova „T“, přízemí, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem a na Plicním oddělení Nemocnice Most, budova „E“, přízemí, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most. 

Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v České republice asi čtrnáct procent dospělých, ale téměř půl milionu lidí o své diagnóze neví.

Spirometrie je jednoduché, nebolestivé, vyšetření, které může onemocnění odhalit. Typickými příznaky chronické obstrukční plicní nemoci je dušnost, chronický kašel, únava a vykašlávání hlenů.

Asi osmdesát procent případů onemocnění má na svědomí kouření. Nemoc nelze vyléčit, ale včasnou diagnózou je možné včas zahájit léčbu, která výrazně zpomalí zhoršování stavu a zmírní potíže.