Důvodem kácení je oprava kanalizace a vodovodního řadu. Stromy někdo v minulosti vysázel v ochranném pásmu inženýrských sítí, a tak podle vodárenské firmy nezbývá, než je vykácet.

Ústecký magistrát ale dojednal, že většina stromů zůstane na svých místech, zbývající devítku prý nelze než pořezat.