„Co 3D tisk v předoperačním plánování v praxi znamená? Lékař si na tiskárně podle dat z (počítačové tomografie) může vytisknout v rámci předoperačního plánování část těla, kterou plánuje operovat, například poškozenou či deformovanou kost: obratel, pánev, lebku nebo třeba nádorové či zánětlivé ložisko uvnitř orgánu či kosti. Na ní si chirurg může ještě před operací vyzkoušet plánovanou terapii, může si vizualizovat jinak nedostupné struktury, eventuálně zjistit přesně jejich vztah ke zdravé, respektive nepoškozené tkáni,“ řekl přednosta ortopedické kliniky Tomáš Novotný a dodal: „Podle zahraničních studií tato praxe snižuje operační čas a množství komplikací v chirurgii.“

Benefity bude mít nová laboratoř hlavně pro pacienty: zkrácení operační doby, snížení krevní ztráty, snížení operačního zásahu do těla pacienta a rychlejší rekonvalescenci. Atraktivní pak bude i pro mladé lékaře se zájmem o moderní technologie a inovace. „Také umožňuje provedení menších operačních intervencí vzhledem k předoperačně vyzkoušené simulaci,“ přiblížil výhody 3D tisku v medicíně Novotný.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je v současnosti 3D tisk využíván přímo k terapii, a to pro individualizované implantáty, jakými jsou náhrady defektů skeletu v ortopedii, náhrady defektů lebky v neurochirurgii nebo pro konstrukci dlah


Laboratoř se nachází v budově Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu ústecké nemocnice. Do kontaktu s vytištěnými plastovými modely kostí, kloubů a dalších částí těla budou přicházet zejména studenti. "Stejné anatomické modely, které používáme pro předoperační plánování, můžeme tisknout i pro výuku. Na této škole studují stovky studentů a všichni mají předmět anatomie a mohou používat tyto vytištěné modely," řekl lékař k využití výtisků při výuce.

Mezioborová laboratoř pro 3D tisk zahájila v úterý 28. května provoz workshopem pro lékaře z celé ČR. Učili se, jak dostat snímek z CT do tisku. "My se učíme přenést data z CT, to jsou ty řezy, které si vyfotíme, do souboru, který můžeme vytisknout na té tiskárně," řekl Novotný.

V ČR podle něj neexistuje legislativa, která by provoz laboratoře zaplatila. "My jsme si na to udělali vědecký projekt a z něho to financujeme," uvedl lékař. Dodal, že náklady spojené se zřízením laboratoře jsou okolo půl milionu korun.