"Důvodem přerušení provozu je neprodloužení zkušebního provozu lanové dráhy ze strany Drážního úřadu Praha. To bylo způsobeno tím, že dodavatel technologie lanové dráhy nepředložil v dostatečném předstihu potřebnou dokumentaci odpovídající české legislativě a příslušným normám," uvádí webové stránky.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem předložil doklady ze své stny v pořádku a v požadovaném rozsahu. Statutární město Ústí nad Labem bude podle webových stránek, v souladu se smlouvou, požadovat veškeré úhrady tržeb způsobené přerušením provozu od dodavatele stavby.

Lanová dráha na Větruši by znovu mohla vyjet ještě v průběhu července tohoto roku.