Pro nevidomé a zrakově postižené má Tyflocentrum jako jediné v kraji průvodcovské služby a osobní doprovody. Zatím si je handicapovaní musí platit.

OMEZENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ

„Díky novému projektu NEVASTUD Studenti pomáhají vidět a podpoře firmy Globus mohou mít nově osobní doprovody do fitcentra či solária zdarma," řekla Alena Bašníková, ředitelka i sociální pracovnice Tyflocentra. Projekt, do kterého se zapojí studenti ústecké univerzity (UJEP), vymyslela s Petrou Honzátkovou.

O co jde?V každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek. Na realizaci projektu s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 Kč, 2. místo získá 80 000 Kč a 3. místo 50 000 Kč. Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas denně na www.globus.cz až do 31. 5. Vytvářejte s námi Lepší svět! Děkujeme!

„Máme omezený počet zaměstnanců i méně peněz. Projekt pomůže s doprovody, podpoří sociální integraci nevidomých. Je jim padesát let i více, díky studentům se dostanou do společnosti. Bude to přínos pro obě strany," věří Petra Honzátková.

„Nevidomým projekt zpestří život, studenti využijí nové zkušenosti při studiu i praktickém životě," věří ředitelka Tyflocentra v úspěšnou spolupráci se studenty Univerzity J. E. Purkyně.

Tyflocentru pomáhá asi deset studentů, díky pomoci Globusu jich může být o dost víc. „Podle prvotní komunikace si UJEP od projektu slibujeme, že se zapojí až padesát studentů. „Novinka to není, ale naši klienti doprovody méně využívají, musí-li si je platit. Díky projektu ji mohou mít zdarma," říká Petra Honzátková.

„Díky projektu se dostaneme víc do společnosti," věří Petr Adamovský, nevidomý z Ústí a lektor Tyflocentra. „Kdybych chtěl častěji do kina, divadla nebo na procházku, na placenou službu bych neměl. Takto si ji užiju častěji," těší se.