Více stánků, pohodlnější toalety, výměna laviček, rozvody elektřiny, světla. Letní kino se po letech dočkalo revitalizace. Za sebou má už elektrifikaci horní pokladny a garáží, víc rozvodných skříní pro stánkaře v horní části areálu a pod garážemi. Přibude také šest lamp veřejného osvětlení.

Práce pokračují sanací a opravami zchátralých částí letního kina. Zahrnují úpravy vestibulů toalet nad hledištěm, výměnu dřevěných konstrukcí laviček a stavební úpravy garáží. „Právě pokračuje montáž nových laviček v hledišti a stavební úpravy zázemí pod jevištěm pro účinkující umělce,“ popsala změny mluvčí magistrátu Romana Macová.

Ústí vyčlenilo na rekonstrukci celkem 8,5 milionu korun. „V rozpočtu na rok 2018 máme peníze jednak na rekonstrukci elektrotechniky za 3,5 milionu, jednak na samotnou sanaci areálu za pět milionů korun,“ upřesnila Macová. Město by ale nemuselo všechny práce hradit ze svého. Radní totiž schválili podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ.

Ústečtí promotéři se shodují, že opravy už byly na čase. Zavedení elektřiny v dnešní době považují za naprosto standardní záležitost. „Bez toho se neobejdete. Dlouho jsem v letním kině nic nepořádal, protože při minulé rekonstrukci město opomenulo zvýšit plot, což prodražuje náklady na pořadatelskou službu,“ řekl pořadatel akcí Zdeněk Kymlička.

Opravy provádějí řemeslníci a technici za plného provozu tak, aby to nijak neomezilo kulturní program.

V případě konání kulturních akcí musí stavbaři zajistit bezpečnost diváků, zachovat funkční zdroje elektrické energie a napojení na sítě pro potřeby stánkařů i účinkujících, zamezit hluku, prašnosti a nebezpečí pádu nářadí z výšky.

Pořadatel několika letošních akcí Jiří Klement Rous má před sebou například společný koncert Tublatanky s Citronem a Tanjou. „Cožpak lavičky, to by ještě nebyl takový problém. Zázemí je pro mě ale zásadní, bez toho by to nešlo. Kolega, který pořádal majáles, zjistil, že má šatny plné sutě. Nechápu, proč to dělají během sezony a ne na podzim nebo na jaře,“ divil se promotér Rous.

Po dokončení rekonstrukce bude muset městská policie zesílit dohled nad areálem letního kina. „Strážníci dochází do letního kina velmi často. Chodí sem totiž výrostci a dělají tu neplechu, pijí zde také alkohol,“ poznamenal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Termíny oprav letního kinaVýměna laviček v hledišti do 7. června. Elektro do 31. července. Zázemí pod jevištěm a stavební úpravy garáží do 31. srpna. Vestibuly toalet nad hledištěm do 30. listopadu. Vše letos.