Polovina dvouocasého lva, který vyrůstá ze zlaté vlny a v tlapě nese březový list, a tři oříšky na zelené stopce tvoří nový znak obce Malé Březno a její místní části Leština. Na konci května ho schválil sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Podle heraldika a vexilologa Jana Tejkala odkazuje figura lva na historickou pečeť obce. Lev je, stejně jako na pečeti, dvouocasý. Nemá ale knížecí korunu.

„Její přítomnost ve znaku obce by mohla být matoucí. V tlapě lev drží místo rychtářského práva březový list, mluvící znamení, které zřetelně vyjadřuje název obce," popsal Jan Tejkal.

JE TO ZNÁMKA PRESTIŽE

Heroldská figura vlnité paty štítu symbolizuje Labe a Luční potok, na jejichž soutoku se Malé Březno rozkládá. Tři oříšky na stopce jsou znamením vsi Leština. Odpovídají také třem historickým lokalitám obce Malému Březnu a místním částem Leština a Vitín.

Na výběru nového znaku se podíleli sami obyvatelé. Měli jedenáct možností. „Nakonec jsme návrhy rozeslali mezi lidi. Vrátilo se nám hodně anketních odpovědí a jednoznačně vyhrálo číslo čtyři," popsala starostka Malého Března Renata Zvoníčková s tím, že s návrhem přišel coby s prestižní záležitostí místostarosta obce Tomáš Mikšovský.

„Vsi v okolí ho mají a my byli jediní, kteří ne. V podstatě je to prestižní záležitost," poznamenal místostarosta Mikšovský.

Původní historická pečeť Malého Března obsahovala vyobrazení dvouocasého lva s knížecí korunou. „Její otisky pocházejí z doby před rokem 1843, kdy bylo Malé Březno odděleno od panství Teplice v majetku knížecího rodu Clary-Aldringen k majetku hraběcího rodu Chotků, který vlastnil panství Velké Březno a Zahořany," vysvětlil heraldik Tejkal.

Lev na pečeti přidržoval rychtářské právo v podobě hůlky či žezla, dole po stranách ho obklopovaly dvě ratolesti. Po obvodu pečetního pole se vinul německý nápis. Knížecí koruna na hlavě lva mohla odkazovat na majitele vsi, knížecí rod Clary-Aldringen.

Nový znak Malého Března u Ústí nad Labem.Zdroj: OÚ Malé Březno