Jde o rekonstrukci vodovodních řadů ve stávající trase a hloubkách. Rekonstrukce vodovodního řadu „1“ začíná v ulici Pálkova a pokračuje do ulice Sokolská. V celé délce bude prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem stejně jako rekonstrukce vodovodního řadu „2“. Ten začíná v křižovatce ulic Sokolská a Pastýřská, pokračuje ulicí Pastýřská, kde po 30 metrech končí napojením na stávající litinové potrubí. Součástí stavby je i propojení stávajících řadů v délce 6 metrů do ulice Vavřincův vrch. Zde bude osazen nový podzemní hydrant.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou ve středu 18. října a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 18. prosince 2023. Termínovým dodatkem bylo dokončení stavby posunuto do 30. listopadu 2023.

close Ulice Sokolská v Liberci dostane zcela novou podobu. info Zdroj: Liberec.cz zoom_in Ulice Sokolská v Liberci dostane zcela novou podobu.