Návrh podala starostka města Jana Oubrechtová. Starostka kontaktovala několikrát firmu i státní orgány, které s tím mají co do činění. „Společnost nás informovala, jak to s těmi dioxiny je, ohledně toho připravuje nadstandardní opatření a kvůli spolupráci kontaktovala i Masarykovu univerzitu v Brně," popsala Oubrechtová.

Na české wikipedii se lze dočíst, že na rozdíl od většiny jiných toxických látek není pro dioxin stanovena bezpečná dávka. „Předpokládá se, že je škodlivý v jakékoliv detekovatelné koncentraci. Některé zdroje dokonce udávají, že je to nejsilnější známý karcinogen," píše wikipedie.

Co mají likvidovat?

√ Odpady vzniklé činností nemocnic, průmyslových podniků a odpady ze sběrných dvorů.
√ Roční kapacita spalovny je 16 tisíc tun odpadu.
Emise dioxinů v miligramech za rok, konkrétně za rok 2011 to bylo celkem 0,00234 g, což splňuje limity.

O zpřísnění podmínek integrovaného povolení nad rámec zákona jednali zástupci odboru životního prostředí kraje, starostka Trmic a ředitel severočeské divize společnosti Pavel Matoušek naposledy v pondělí.

Kateřina Kodadová, mluvčí firmy, uvedla, že dioxiny nejsou ze spalovny v žádném případě vypuštěny do žádné ze složek životního prostředí.

„Snažíme se společně nalézt řešení nad rámec platných právních předpisů na úseku ochrany ovzduší, jak zpřesnit vykazování a měření výstupů ze spalovny," dodala Kodadová s tím, že veškeré emisní limity s rezervami plní.

„Kraj zvýší četnost monitoringu emisí do ovzduší z dvakrát ročně, jak požaduje zákon, na čtyřikrát ročně," potvrdila Magdalena Hanáčková z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Jak Hanáčková vysvětlila, účelem zpřísnění podmínek je sledovat, aby nedocházelo k nepovoleným, či nadměrným únikům nebezpečných dioxinů do ovzduší a  aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo.

Na to ale říká Miroslav Šuta, lékař z Centra pro životní prostředí a zdraví, že další spalovnu na Ústecku vidí jako podstatný problém. „Když se provádělo v některých spalovnách dlouhodobé kontinuální měření, vykazovaly naměřené hodnoty velké rozdíly od krátkodobých kontrolních měření a potíž je, co s odpady."

Další jednání kolem spalovny proběhne za účasti veřejnosti ve čtvrtek 6. prosince od 17.00 na sále restaurace U Kastnerů v Trmicích.