Následující vlna veder znepokojila obyvatele měst a obcí v řadě lokalit Ústeckého i Libereckého kraje. Zavděk museli vzít někdy i vodou z přistavených cisteren a vodaři museli zavážet poloprázdné vodojemy v samotných obcích. Ale ti obyvatelé severu Čech, kterým unikátním distribučním systémem dodává kvalitní pitnou vodu Severočeská vodárenská společnost (SVS) a. s., žádné obavy mít nemusejí. Přehradní nádrže v Krušných a Jizerských horách, které jsou zdrojem více než 50 procent potřebné surové vody, jsou navržené tak, aby garantovaly dostatečné množství vody i při dlouhodobém suchu a nedostatku srážek. Stejně tak jsou stabilní i velké podzemní zdroje.

„Náš unikátní distribuční systém nemůžou zaskočit ani současná, dlouhotrvající suchá období. Totéž platí i v případě, že by došlo k výpadku některého z důležitých vodních zdrojů. Pokud totiž některý z vodních zdrojů nedokáže nějakou dobu zásobovat určitou oblast, dokážeme ho nahradit jiným, aniž by to lidé vůbec zaznamenali. Voda jim z kohoutku teče pořád,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.

Mezi nejvýznamnější zdroje patří například vodní nádrže Přísečnice, Fláje, Josefův Důl nebo Souš. Stabilními zdroji jsou rovněž prameniště, zářezy nebo podzemní vrty. „Situaci v této oblasti nepodceňujeme, o čemž svědčí i pravidelné každoroční investice v částce 1,5 miliardy korun do modernizace vodohospodářské infrastruktury,“ doplnil generální ředitel SVS Bronislav Špičák.