Druhé družstvo, to ze Spolchemie, nastoupilo. Ovšem v civilu a beze zbraně. Vedl ho „hrdina socialistické práce" Gerhardt Sedláček. Ten také výboru oznámil, že do svých lidí střílet nebudou. Ačkoliv to nebyla pravda, kolovala mezi demonstranty fáma, že je Šípek přikázal rozehnat střelbou.

Vzpurný dopis

Milice zároveň odeslaly dopis novému generálnímu tajemníkovi KSČ Karlu Urbánkovi. Stěžovaly si na postup vedení krajského výboru KSČ a žádaly o jeho okamžité odvolání. V dopise popisují situaci, kdy měla jedna četa dorazit ke krajskému výboru v plné palebné síle, včetně prostředků protichemické ochrany.

„Všichni příslušníci zúčastnění tohoto dne na jednotce vyjádřili nesouhlas a odmítli provedení rozkazu. Považovali jej za ničím neopodstatněný a naprosto neúměrný vzniknuvší situaci (…), a to zvláště pak v době konání manifestační stávky," napsali Urbánkovi milicionáři.

Obrovské pobouření

Petr Poledňák dopis milicionářů z kombinátu přečetl den po generální stávce. Vyvolal obrovské pobouření. Z dopisu večer citovali i redaktoři Televizních novin.

Událost předznamenala nejen rozpuštění Lidových milic, ale také i pád vedoucího tajemníka KV KSČ Václava Šípka. Ten 6. prosince rezignoval. Dnes žije ve východních Čechách a angažoval se v Klubu českého pohraničí.

Ústí n. L. dne 27. 11. 1989

Věc: Stanovisko příslušníků LM k.p. PALIVOVÝ KOMBINÁT ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO v Ústí n.L.

Dne 27. 11. 1989 jsme obdrželi telefonický rozkaz (cca 10,30 hod., jenž byl později potvrzen náčelníkem okresního štábu LM s. Hynkem osobně) a to k odjezdu jedné čety na KRAJSKÝ VÝBOR KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA se zbraněmi v plné palebné síle, včetně PCHOJ*).

Shora uvedený rozkaz byl odůvodněn tím, že budova KV KSČ má být údajně n a p a d e n a. Pro dokreslení dodáváme, že budova se nachází v těsné blízkosti Mírového náměstí, kde v době od 12.00 do 14.00 hod. probíhala diskuse OBČANSKÉHO FÓRA s účastníky manifestační stávky.

VŠICHNI příslušníci zúčastnění tohoto dne na jednotce vyjádřili nesouhlas a odmítli provedení rozkazu. Považovali jej za ničím neopodstatněný a naprosto neúměrný vzniknuvší situaci. Naopak všichni zúčastnění členové LM tento rozkaz považují jako politicky velmi neuvážený, a to zvláště pak v době konání manifestační stávky.

Postoj naší jednotky jsme dali na vědomí HLAVNÍMU ŠTÁBU LIDOVÝCH MILICÍ V PRAZE. Toto oznámení převzal telefonicky s. Křesťan, jenž nám sdělil, abychom nic podobného v žádném případě nepodnikali. Tímto se nám jenom potvrdilo, že vydaný rozkaz je pouze stanoviskem KV KSČ v Ústí n.L.

Žádáme Tě ,soudruhu generální tajemníku, aby soudruzi, kteří jsou schopni vydávat takovéto neuvážené a ničím nepodložené rozkazy, čímž ohrožují již tak ztracenou důvěru občanů ke KOMUNISTICKÉ STRANĚ ČESKOSLOVENSKA… b y l i s okamžitou platností ze svých funkcí odvoláni.

Svým postojem spíše straně škodí, její autoritu podkopávají a nemají schopnost pro znovuzískání důvěry v KSČ.

Příslušníci jednotky LM, k. p. PKAZ Ústí n. L.