„Představenstvo uložilo generálnímu řediteli tuto výzvu paní Vladislavě Marschallové zaslat. Pokud k tomu nedojde, Krajská zdravotní bude vymáhat doložitelně vzniklou škodu právní cestou," uvedl člen představenstva KZ Josef Šedlbauer.

Smlouvy s bývalou místopředsedkyní ANO v Ústeckém kraji a poradkyní hejtmana Jana Schillera odstartovaly zemětřesení v Krajské zdravotní. Nejprve představenstvo odvolalo bývalého generálního ředitele Aleše Chodackého, který smlouvy podepsal. Následně rada kraje odvolala předsedu představenstva Jindřicha Zetka, kterého nahradil bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Z KZ měla Marschallová měsíčně brát 130 tisíc korun, na dalších 40 tisíc korun měla smlouvu na krajském úřadě. Ve všech těchto pozicích již skončila.

Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví.
Kraj má nového vakcinačního koordinátora, hejtman jmenoval Severu

V krajském nemocničním holdingu měla zajišťovat vybudování očkovacích center. O této její práci ale v posledních dnech vyvstala řada pochyb. Například mostecký primátor Jan Paparega řekl na posledním jednání krajského zastupitelstva, že mu nikdo Marschallovou jako člověka odpovědného za budování vakcinačních center nepředstavil.

Pochybnosti jsou o plnění i u druhé smlouvy Marschallové s KZ, podle ní měla zajišťovat služby spojené s PR a kontakty s médií v souvislosti s vakcinační kampaní. Na tiskových konferencích týkajících se této problematiky ale nevystupovala, stejně tak nezasílala žádné tiskové zprávy médiím. Server iRozhlas pak tento týden přišel s informací, že bývalá hejtmanova poradkyně vykazovala práci pro KZ, ačkoliv v tu dobu byla prokazatelně někde jinde.