„Před univerzitou stojí nelehký úkol dostavět kampus a efektivně využít nové prostory i přístrojové vybavení, které jsme získali v objemu téměř tří miliard korun. Musíme prosadit myšlenku sdílení jak nových prostor a vybavení, tak i lidského potenciálu napříč celou univerzitou. Jen tak můžeme univerzitu jako celek posunout k ještě vyšší kvalitě,“ prohlásil Balej.

Dvanáctý ročník Reprezentačního plesu UJEP.
FOTO: Podívejte se, kdo byl v sobotu na univerzitním plese v Ústí