Na adrese www.tydenumeni.cz je možné navštívit přehlednou databázi on-line programů, které české muzea a galerie připravují v době karantény. Například Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně nebo Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem spustili on-line katalogy svých sbírek ve vysokém rozlišení, roztříděné podle sbírky, autora nebo doby vzniku. Některá muzea a galerie, jako například Regionální muzeum v Teplicích, se spojily s projektem Google Street View a umožnili návštěvníkům virtuální prohlídku historické budovy, stálých expozic i krátkodobých výstav.

Současný stav otevřel nejen prostor pro nové pojetí výstav a akcí pro veřejnost, ale i podporu dalšího výzkumu a potřeby inovace a digitalizace galerijních, muzejních, archivních i knihovních sbírek všech, kteří pracují s uměním a kreativním učením. V rámci rozšíření komunikace s diváky v on-line prostředí si kulturní instituce dlouhodobě budují veřejný profil na sociálních sítích a prostřednictvím krátkých příběhů či kurátorských videokomentářů ukazují své sbírky a fotodokumentace. I tyto strategie mohou v době pandemie krátkodobě udržet komunikaci s návštěvníky.

Za nejdůležitější ale považuji, aby se v současné chvíli muzea a galerie staly institucionální oporou pro umělce, umělkyně, kurátory, kurátorky a další aktéry na umělecké scéně, kteří bezprostředně pociťují dopad omezení práce na pokrytí svých základních životních potřeb. Proto by se měly soustředit na přehodnocení dramaturgie a podpořit kolegy ze světa umění. Zaměřit se mohou například na aktuální formy společenské praxe a komunikace, na vizuální trendy či výzkum kulturních a kreativních odvětví. Jako to dělá například Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech nebo vídeňská Kunsthalle.

MARTINA JOHNOVÁ