Potom se provdala do Ústí nad Labem a v rámci dějepisu mnohdy vysvětlovala dětem nevysvětlitelné. „V roce 2000 jsem se zapojila do projektu Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé. K mému úžasu projevilo zájem o spolupráci šestnáct žáků 8. a 9. tříd. Dnes jsou to dospělí lidé, někteří z nich už mají vlastní děti, ale jejich poznání holocaustu prostřednictvím pamětníků má nejen pro ně mimořádný význam. Tento sen nikdy nekončí," říká učitelka.

Seděl jsem v její kanceláři a listoval obsáhlou dokumentací, která byla plná zažloutlých fotografií, ručně psaných dopisů, jmen a hrůzných hesel. Transport smrti, kápo, žlutá hvězda, vyhlazovací tábor.

Pradědečkův deník

„Když tenkrát přinesla do školy čtrnáctiletá Zuzana deník svého pradědečka, který popisoval útrapy Židů na Ústecku po roce 1939, zvedla se aktivita celé skupiny o sto procent. Následoval výjezd do Terezína, konzultace s panem Kaiserem, archivářem města. Doloženy jsou rozbory s pamětníky, práce v badatelně. Každé úterý se scházeli žáci, aby krok za krokem byli blíž novému poznání," pokračuje Martina Svobodová.

Patnáctiletý Vratislav pilně komunikoval s paní Vierou Siladiovou, která přežila pochod smrti. Petra oslovila paní Rachel Isserow, která opustila Ústí nad Labem v roce 1938 a jejím rodičům se podařilo dostat do USA. Později se tato paní přestěhovala do Izraele a ochotně spolupracovala se školou.

„Soustředěný materiál zcela jasně odpovídal na otázky zvídavých spolužáků, využívala jsem jej i při vlastních přednáškách na zdejší fakultě. Odměnou za to snažení nám bylo pozvání na Hrad," tvrdí učitelka. Kolem roku 1930 žilo na celém ústeckém okrese 1250 osob hlásících se k židovské obci.

Našli deset jmen

Během války bylo z Ústí vypraveno 12 transportů, deportováni byli Židé z celého Ústecka. Kolik se jich vrátilo domů, nikdo nezjistí. Z ústeckých Židů, kteří byli osvobozeni v Terezíně, našla skupina Martiny Svobodové deset jmen. Kantorka dokázala strhnout k poznání své žáky vícekrát. Na některé věci by neměl člověk zapomenout! Své sny vypráví žákům, svou zkušenost vtěsnala do knihy, která čeká na vydavatele. Mluvte s dětmi, dokud je čas!