Ve zdejším Komplexním cerebrovaskulárním centru mohou díky špičkovému vybavení a týmu odborníků využívat 
k léčbě mrtvice nejmodernější postupy. Často k tomu však nedostanou příležitost. Více než tři čtvrtiny pacientů totiž dorazí do nemocnice pozdě.

Mnohdy proto, že nepoznají nebo podcení první příznaky zákeřného onemocnění. Lékaři z Masarykovy nemocnice se proto rozhodli zapojit do celostátní edukační kampaně Čas je mozek, která veřejnosti tento týden ukázala, jak pomocí jednoduchého testu základní projevy mrtvice rozpoznat.

ČR PATŘÍ KE ŠPIČCE

O špičkové kvalitě péče 
o pacienty s mozkovou mrtvicí v Masarykově nemocnici svědčí mimo jiné i rostoucí počet zákroků 
s využitím nejmodernější metody léčby – mechanické trombektomie.

Česká republika patří 
v četnosti používání této metody v Evropě k absolutní špičce. Počet zákroků každým rokem výrazně roste, a to i v Masarykově nemocnici.

„V loňském roce jsme těchto výkonů provedli 94, což představuje více než šedesátiprocentní meziroční nárůst. V dalších letech bychom rádi v tomto růstovém trendu pokračovali, jelikož šance pacienta na úplné uzdravení je při použití kombinace systémové trombolýzy a mechanické trombektomie v indikovaných případech výrazně vyšší než u trombolýzy samotné," vysvětluje intervenční radiolog Filip Cihlář.

Právě kvůli vysokému počtu specializovaných výkonů je cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice hodnoceno jako jedno z nejlepších v České republice. Ani to nejlepší vybavení a erudice lékařů však nepomůže pacienta zachránit, pokud se do nemocnice nedostane včas.

„Iktus neboli mrtvice je závažné akutní onemocnění, které je nutné léčit v co nejkratší době od jeho vzniku. K zahájení specializované léčby musí dojít maximálně do 6 hodin od projevení prvních příznaků onemocnění. Po uplynutí této doby efektivita i těch nejmodernějších léčebných metod dramaticky klesá," varuje neurolog David Černík.

MRTVICE JE ZÁKEŘNÁ

Zákeřnost mrtvice spočívá i v tom, že se neohlašuje jedním typickým příznakem, jako například infarkt myokardu.

Velmi často však dochází u postiženého k ochabnutí jedné končetiny nebo celé poloviny těla či poruše řeči a schopnosti porozumět nebo také ochabnutí jedné strany obličeje, které se projeví poklesem ústního koutku.

Pokud se jen jeden takový příznak objeví, je nutné okamžitě přivolat záchrannou službu, která nemocného přepraví do nejbližšího centra specializovaného na léčbu mrtvice.

Mechanická trombektomie je metoda léčby, při níž radiolog přes tříslo zavede do cévního mozkového řečiště miniaturní aparát, pomocí kterého dokáže vyjmout krevní sraženinu bránící přísunu krve (a tím kyslíku a živin) do mozku. V kombinaci s trombolýzou, tedy podáním léku k rozpuštění sraženiny, představuje nejefektivnější léčbu mozkové mrtvice.